Hvad er en kurs på et realkreditlån?

Hvad er kursen på et realkreditlån? Kursen er prisen på dine realkreditobligationer. Den svinger over tid, og det har betydning for, hvor meget du får udbetalt, eller hvad din rente på lånet bliver. Når du optager et realkreditlån, udsteder realkreditinstituttet obligationer, som de herefter sælger på markedet for dig som del af en serie.

Boligtyper-opnå-rabat

Hvad afgør prisen på en kurs?

Kursen på dit realkreditlån afhænger altså af udbud og efterspørgsel på markedet for obligationslån. Hvis der er mange, der gerne vil købe obligationerne (hvilket vil sige, at de er villige til at betale en høj pris for dem), stiger kursen. Hvis der derimod er færre, der gerne vil købe obligationerne, falder kursen. Kursen kan også svinge, fordi renten i samfundet ændrer sig, og det dermed kan blive mere eller mindre attraktivt at købe obligationer.

Det er kursen på dine realkreditobligationer, der afgør, hvor meget du får udbetalt når du skal have et realkreditlån tilbagebetalt.

 

Derudover har kursen også betydning for, hvilken rente du vil få på dit realkreditlån. Realkreditinstituttet tager nemlig udgangspunkt i kursværdien af obligationerne, når de beregner renten på et obligationslån. Kursen påvirker altså både hvor meget du får udbetalt, når du skal have dit lån tilbagebetalt – og hvilken rente du har på lånet.

Det er kun kursen på obligationslån med variabel rente, der svinger over tid. Er du derimod optaget et fastforrentet obligationslån, vil kursen på dine obligationer være den samme, indtil du skal have lånet tilbagebetalt.